Akandemia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ul.Marymoncka 34 00-968 Warszawa
34A Marymoncka Warszawa mazowieckie 01-813 PL